Partit Socialdemòcrata

Cultura

Crea: 06/24/2019 - 11:20

Les Set Claus publicat al Diari d'Andorra (24-06-2019)

Estic contenta. Aquest temps que s’obre davant meu em permetrà exposar, debatre i reflexionar sobre una de les meves passions: la cultura. Una cultura que entenc i defenso com un bé públic i preferent perquè crec en els seus beneficis socials i cívics de pertinença, d’autoestima i d’identitat. La cultura no és neutra ni asèptica i, com a tal, conté una ideologia i per tant una escala de valors i interessos. Quan es diu “la cultura és clau per a la integració i la cohesió socials” s’han de bastir polítiques per fer efectives les polítiques de proximitat i d’identitat. I això és el que m’ocuparà part del meu temps en els pròxims anys com a consellera general del PS. Des d’una actitud constructiva i honesta m’esforçaré per situar a l’agenda política propostes com l’estatut de l’artista, que permeti i faciliti l’exercici i la producció artístiques, com també la de comptar amb un òrgan de participació sectorial amb caràcter consultiu per assessorar i debatre en la promoció de la cultura com a creació artística. Cercaré la forma d’incentivar el mecenatge i el patrocini cultural, com a principal contribució de la iniciativa privada a la cultura. Exigiré la necessària posada en valor de la cultura demanant augmentar el públic amb mesures basades en l’obertura de l’accés al patrimoni cultural, diversificant i coordinant l’oferta amb les institucions públiques, els agents privats i les associacions i generant espais creatius sostenibles en el temps. Em trobareu també en la defensa i promoció de la nostra llengua. I com no pot ser d’altra manera, combatré la imprescindible modificació de la llei del patrimoni cultural per garantir la conservació dels nostres béns d’interès cultural i els seus entorns i defensaré un arxiu i un museu nacionals pensats i planificats des de les necessitats a cobrir, amb un programa i unes finalitats. Emprenc el treball!

Tags: