Partit Socialdemòcrata

Roger Padreny demana les dades sobre les beques i ajuts a l’estudi atorgats els darrers deu anys

Crea: 07/15/2019 - 11:58
Padreny, al mig, durant la sessió de Consell del passat dijous.
El conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata (GPS), Roger Padreny, vol que el Govern li faciliti les dades sobre les beques i ajuts a l’estudi atorgades els darrers deu anys. El polític també vol tenir accés a la despesa realitzada per l’Estat en aquesta matèria durant aquest període. Aquesta és la informació que ha reclamat mitjançant una demanda presentada aquesta setmana davant de Sindicatura. 
 
En l’escrit entrat a tràmit aquest divendres, Padreny demana en primer lloc “informació sobre la quantitat i qualitat de beques i ajuts, per separat,  creats dins el període 2009-2019”, demanant incloent també “la quantitat pressupostària que representen (...) dins el total del pressupost del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, així com també pel conjunt dels exercicis pressupostaris”. També demanda “dades sobre la quantitat de persones que han demanat beques i/o ajuts” pel mateix període i que s’afegeixi “els perfils socioeconòmics de les persones (o les seves famílies)” que els han demanat. 
 
Per últim, el conseller general del GPS vol que se li faciliti “dades sobre la quantitat de persones a les quals se’ls ha atorgat beques i/o ajuts”, en aquest cas “separant el resultat per beques i ajuts, pel període 2009-2019”. Com en l’anterior petició, sol·licita que s’incloguin “els perfils socioeconòmics de les persones (o les seves famílies) a les quals se’ls ha atorgat una beca o un ajut”.
 
Padreny ha explicat que amb la informació reclamada, des del grup parlamentari s’entén que “ens permetrà saber si la demanda ha crescut en aquest període”. També, indica, permetrà “poder veure al cap i a la fi quina ha sigut la necessitat per separat de demandar ajuts i beques”.