Partit Socialdemòcrata

Preguntes per la despesa en estudis a Finances feta a costa de l’heliport i del centre de pacients subaguts crònics

Crea: 07/25/2016 - 17:39
Pere López, durant una roda de premsa.
El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS) Pere López ha tramitat diverses preguntes que el Govern haurà de respondre per escrit sobre vàries modificacions pressupostàries aprovades al juny. En concret, preocupa que s’hagi deixat gairebé sense fons la partida destinada a l’adequació d’un edifici propietat de l’executiu per convertir-lo en un centre d’atenció a pacients subaguts crònics mentals per incrementar els diners que es destinaran a estudis i informes encarregats a empreses externes per part del ministeri de Finances, un apartat al qual els comptes inicials del 2016 ja reservaven una quantitat elevada de recursos econòmics.
 
En l’escrit entrat a tràmit a Sindicatura, López recorda que el passat 8 de juny, i segons figura en el document ‘Moviments de crèdit i crèdits ampliables. Període de l’1 al 30 de juny de 2016’, es va aprovar l’increment de 550.000 euros en la partida ‘22760 Treballs realitzats per empreses. Estudis i treballs tècnics’ del ministeri de Finances. Aquests diners es compensen amb la reducció de dues altres partides. La primera, la del subconcepte ‘60760 Infraestructura de Transport’, corresponent a l’heliport, de la qual es treuen 100.000 euros. Els 450.000 euros restants provenen del subconcepte ‘61200 Conservació i millora d’edificis’ corresponent al Centre de subaguts crònics.
 
Aquest segon projecte estava inclòs en el pressupost per a l’exercici 2016. En concret, incloïa una partida de 535.000 euros (35.000 per a noves inversions i 500.000 per a inversions de reposició), que s’havien de continuar amb 500.000 euros més en plurianuals el 2017. La intenció era, segons el projecte de llei, “realitzar les obres de reforma d’un edifici propietat de Govern adequant-lo a les necessitats d’un centre de subaguts crònics mentals”.
 
Per això, en les preguntes tramitades, el conseller socialdemòcrata demana “en què consisteixen els estudis i treballs tècnics que requereixen aquesta ampliació de crèdit tan considerable” i “per què no s’havien previst en l’elaboració del pressupost”. També reclama “a quina empresa s’han encarregat” i, en cas que encara no s’hagin adjudicat, “quan es preveu fer-ho”. 
 
López també interroga el Govern pels “efectes” que “comportarà la reducció pressupostària en el projecte de l’heliport” i “com es preveu contrarestar-los”.  També es demana la mateixa informació en relació al centre de subaguts crònics. De fet, sobre aquest segon projecte, el conseller general reclama saber “per què s’ha optat per reduir de forma tan significativa la partida” i, en segon terme, “quan preveu Govern iniciar les obres per adequar l’espai, tal com estava previst en el pressupost per a l’exercici 2016”. 
 
El parlamentari socialdemòcrata ha posat en relleu, per una banda, que “ens sobta un augment tan rellevant en l’apartat d’estudis del ministeri de Finances tenint en compte que ja era una partida molt incrementada”. A més, ha recordat que d’aquesta decisió “no en tenim cap tipus d’informació”. Per altra banda, també ha remarcat que “per segon cop veiem que es redueix la partida per l’heliport” i, per tant, “no deu quedar ja gairebé saldo pressupostari”. Tot i així, ha destacat que la inquietud és especialment important per l’altre projecte afectat pel traspàs de diners. “Més enllà de l’heliport, que evidencia una nova mostra de manca de planificació, ens preocupa que la  partida pel centre pel tractament de pacients subaguts crònics quedi pràcticament a zero”. 
 
Així, ha resumit López, l’objectiu de les preguntes es doble. “Volem que Govern expliqui, per una banda, per què es disminueixen aquestes partides, i principalment la de l’equipament pel tractament dels pacients subaguts crònics”, ha apuntat el conseller general. “Per l’altra, que se’ns expliqui, tenint en compte que ja hi havia un pressupost molt augmentat, com ha sorgit aquesta nova necessitat no prevista en el pressupost de més de mig milió d’euros”, ha conclòs.