Partit Socialdemòcrata

Preguntes a Govern pel retard en facilitar informació sobre l’estació d’autobusos i per un frau fiscal prescrit

Crea: 06/14/2016 - 12:18
El projecte de la futura estació nacional d'autobusos (SFGA).
El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS) Pere López ha tramitat dues preguntes urgents de cara a la sessió de control que tindrà lloc dijous vinent al Consell General. El també president del grup mixt demana, per una banda, per què no se li ha facilitat la informació reclamada fa unes setmanes sobre el projecte de l’estació nacional d’autobusos i, per l’altra, per la notícia apareguda recentment en un mitjà de comunicació que assegurava que un important frau fiscal havia prescrit i, per tant, no es podria sancionar l’infractor, malgrat l’informe realitzat pels tècnics de l’Agència Tributària que l’haurien detectat. 
 
En la primera de les preguntes, López recorda que el passat 9 de maig es va fer una demanda d’informació per poder accedir a dades sobre la futura estació nacional d’autobusos, petició que “a data d’avui encara no ha sigut contestada”; així com “els canvis” soferts” pel projecte, “la improvisació amb què s’ha elaborat el nou” i “els dubtes” que “ha generat en diferents àmbits i col·lectius de la societat”. Per tot això, el conseller general socialdemòcrata pregunta al Govern “per què vol evitar el control parlamentari mitjançant el no lliurament dels informes demanats”. 
 
La segona pregunta urgent formulada des del PS té el seu origen en una informació apareguda fa uns dies en un mitjà de comunicació del país, que “explicava que dins l’Agència Tributària s’hauria generat un important malestar a conseqüència de la prescripció d’un cas de suposat frau fiscal”. López recorda que, segons la notícia, “els inspectors haurien identificat un cas amb una manca de declaracions a la importació i d’un volum econòmic molt elevat”. El conseller apunta que “malgrat els informes que s’haurien preparat al respecte, no s’hauria realitzat cap actuació i, passats els sis mesos que marca la Llei de bases de l’ordenament tributari, aquest frau hauria deixat de ser punible”.
 
Per això, el parlamentari del PS demana a l’executiu si “és certa aquesta situació de frau fiscal detectat però no sancionat en no haver-se actuat a temps”. En cas de resposta afirmativa, pregunta “quins són els motius pels quals no es va atendre els informes presentats pels inspectors”. També interroga el Govern per si creu que “un termini de prescripció de sis mesos per casos de frau fiscal és suficientment llarg, vist el que ha succeït en aquesta ocasió”.