Partit Socialdemòcrata

Pere López pregunta al Govern per la davallada de 17,5 milions en el volum dels fons de reserva de la CASS

Crea: 01/05/2016 - 10:35
Façana principal de la seu de la CASS (ANA)
El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS) i president del Grup Parlamentari Mixt, Pere López, ha tramitat al Consell General vàries preguntes sobre la situació de la cartera d’inversions de la CASS a 30 de setembre del 2015.
 
López, en l’exposició de motius de la pregunta, recorda que a la liquidació trimestral de la CASS a 30 de setembre del 2015 es recull que els fons gestionats pel Fons de reserva eren de 1.070,9 milions enfront dels 1.088,4 milions existents a 30 de juny del 2015, i que la rendibilitat acumulada des de començament d’any pel fons de reserva ha estat del -0,34%. També s’informa que la rendibilitat obtingut per l’índex de referència del mandat de gestió del Fons ha estat del 1,33%.
 
Vistes aquestes dades, López, en les diferents qüestions realitzades demana pels motius per a què el total de fons gestionats per la CASS s’han reduït en 17,5 milions, i com s’explica la rendibilitat acumulada des de començament d’any es situï en valors negatius del -0,34%. 
 
També sol•licita a què es deu la diferència tan significativa entre la rendibilitat negativa dels fons de la CASS i la corresponent a l’índex de referència del mandat de gestió del Fons.
 
Aquestes qüestions hauran de ser contestades per escrit pel Govern i la resposta emesa es publicarà al Butlletí del Consell.
 
Territori: