Partit Socialdemòcrata

López avisa de la sanitat de dues divisions que poden provocar les mesures per afrontar el dèficit de la CASS

Crea: 11/06/2017 - 18:44
El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS) Pere López ha alertat de les retallades que poden suposar algunes de les mesures que, via el seu pressupost, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha proposat com a fórmules per intentar reduir el dèficit sanitari. Per això, el president del grup mixt vol que el Govern expliqui en seu parlamentària si realment les vol implementar i quin seria el calendari. Per això, ha presentat una pregunta oral que l’executiu haurà de respondre durant la propera sessió de control i on també demana per les propostes i actuacions que han de servir per garantir la sostenibilitat del sistema de pensions.
 
En l’escrit tramitat aquest dilluns a Sindicatura, el conseller general posa en relleu, recordant el darrer debat monogràfic sobre sanitat, “la resolució acordada entre els grups demòcrates i liberal en relació a determinades mesures per reduir la despesa sanitària”. Entre elles, indica, “l’augment del copagament, la no cobertura d’actes generats per prestadors no convencionats, la taxa sanitària o l’eliminació de serveis de la cartera (...)”. Actuacions que, remarca, “es recullen ja en el pressupost per l’exercici 2018 presentat per la CASS”. 
 
López també recorda que al debat monogràfic sobre política social d’ara fa un any “els grups parlamentaris van aprovar una proposta de resolució mitjançant la qual es demanava a Govern que ‘encomani a la CASS que presenti l’estudi actuarial que contingui les propostes i actuacions necessàries, així com la planificació d’implementació de les mateixes per millorar la sostenibilitat del sistema de pensions”. A més, remarca que es va pactar “un termini de tres mesos per enllestir aquesta petició” i, en canvi, “el dia d’avui, encara no s’ha presentat al Consell General un calendari amb les propostes i actuacions a implementar”. López apunta que “fa temps que es parla dels problemes de sostenibilitat futura del sistema (...) i de la urgència de prendre mesures”, fet que “contrasta amb aquest retard”. 
 
Per això, acaba l’escrit, es demana a Govern, per una banda, “per què no s’ha presentat encara el llistat de propostes i actuacions necessàries per garantir la sostenibilitat del sistema de pensions que es va encomanar a la CASS per part del Consell General” i, per l’altra, “quan pensa el Govern regular les mesures previstes en el pressupost de la CASS per l’any 2018”. 
 
López ha argumentat la motivació de la pregunta tot indicant que “volem conèixer les intencions del Govern a l’hora d’equilibrar els comptes de la CASS”. El conseller general alerta que “hem llegit al pressupost pel 2018 que es volen eliminar serveis de la cartera, que es vol incrementar el percentatge de copagament o revisar-lo en funció de la renda, eliminar casuístiques de la cobertura al 100% o fins i tot un canvi de l’actual nomenclatura”. En aquest sentit, ha lamentat que “són mesures destinades a retallar l’oferta sanitària que acabaran perjudicant una part dels ciutadans i creant dues divisions sanitàries”. Així, ha lamentat que des de l’executiu “es juga al doble joc de dir una cosa a una part dels ciutadans i acontentar la part més conservadora i propera al grup liberal de l’altra”. López entén que la pregunta “serà un bon moment per conèixer quines són aquestes intencions i les mesures i amb quin calendari es pretenen tirar endavant”.
 
 
Segona pregunta
El conseller general del PS ha presentat aquest dilluns una segona pregunta amb resposta oral, en aquest cas sobre el fet que encara no s’hagin presentat davant el Consell General els comptes del Fons de Reserva de Jubilació. López recorda que, segons la llei, “la comissió gestora del fons elabora un informe anual de seguiment i control” de la seva evolució i que aquest estudi ha de ser presentat davant la comissió legislativa responsable de la gestió de la Seguretat Social. Ara per ara, però, “no ha tingut lloc la compareixença del president del consell d’administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social”. 
 
Per això, el parlamentari del PS demana a Govern “per què no s’ha efectuat encara la compareixença per explicar els resultats de l’informe de seguiment i control del Fons de Reserva de Jubilació corresponent a l’any 2016”. 

Sobre l'autor

imatge de PS
PS