Partit Socialdemòcrata

López alerta a la resta de consellers generals dels “dubtes” que genera el crèdit per l’AREB, que podria vulnerar la llei

Crea: 05/15/2018 - 12:49
López parla amb el també consellers Jordi Gallardo i Josep Majoral.
El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS) Pere López ha enviat un correu electrònic a la resta de parlamentaris on els facilita la documentació rebuda via demanda d’informació sobre les despeses que s’han de cobrir amb el crèdit extraordinari per a l’Agència Estatal de Resolucions d’Entitats Bancàries (AREB). El projecte de llei ha estat objecte d’una esmena a la totalitat per part de la formació i aquesta s’ha de votar en la sessió de Consell General prevista per dijous. López alerta que, analitzada la documentació, les actuacions que es volen finançar amb aquest text legislatiu poden suposar vulneracions legals i que hi ha seriosos “dubtes” en relació a l’ús dels diners públics. 
 
A continuació, us reproduïm el correu electrònic enviat pel conseller general socialdemòcrata. 
 
Estimat/da company/a conseller/a,
 
Em permeto adreçar-me a tu amb motiu del proper debat del crèdit extraordinari en relació al finançament de despeses per part de l’AREB donat l'alt grau de responsabilitat que tenim els consellers en la votació d’un projecte de llei i atesa la informació que m’ha estat adreçada amb motiu d’una demanda d’informació.
 
Trobaràs adjunta a aquest correu la resposta a la demanda d’informació que en el seu moment vaig efectuar. La lectura i anàlisi de la mateixa em fan sentir la necessitat de compartir amb tu la informació per quan —al meu entendre— hi ha diversos aspectes, com a mínim irregulars, si no il·legals, i sento que no puc reservar-me la informació sense compartir-la amb tu abans de la sessió de Consell del dijous vinent.
 
La lectura de la documentació adjunta segur que et permetrà treure les teves pròpies conclusions; deixa’m però que et faci arribar algunes consideracions (sense perjudici de les que es derivin de la teva pròpia anàlisi):
 
- La data d’adjudicació definitiva de les despeses és el 12 de desembre del 2017, i per tant, molt posterior al gruix de les despeses que es volen finançar amb la mateixa (iniciades l’any 2015 segons el quadre adjunt). Aquest fet és absolutament irregular amb la Llei de finances públiques, d’aplicació per a l’entitat d’acord amb els informes del Tribunal de Comptes.
 
- L’adjudicació no respecta la Llei de contractació pública d’una banda i no es donen els motius per a una adjudicació directa.
 
Aquesta es pretén justificar en tres arguments que no es donen en la contractació en qüestió: caràcter urgent, especificitat tècnica de l’encàrrec i confidencialitat:
 
-  El caràcter urgent difícilment es pot defensar quan l’adjudicació s’està efectuant amb posterioritat i els procediments judicials estan tenint una durada de molts mesos.
 
-  L’especificitat tècnica de l’encàrrec no es justifica en cap moment en l’informe d’adjudicació, i a més no s’adjunta el currículum del bufet d’advocats (es remet a consultar-lo a la seva pàgina web). Per tant, ni les raons de l’especificitat tècnica estan exposades ni  ho estan els mèrits i capacitats professionals diferencials del bufet al qual se li adjudica finalment.
 
-  La confidencialitat de la informació entenem que quedaria igualment garantida per qualsevol altre professional a causa del secret professional que els és d’aplicació.
 
- Les tarifes professionals s’han aplicat considerant uns imports reclamats quan en realitat no hi ha reclamació d’imports (com s’afirma temeràriament en l’informe d’adjudicació directa), per quant els saldos bancaris són en qualsevol cas de titularitat dels clients amb independència de la seva situació en les diferents entitats bancàries. Per tant, es tracta d’unes demandes de nul·litats d’acte i en cap cas de reclamacions d’imports.
 
- Com s’indica en el mateix informe d’adjudicació, i atesa la “identitat” de la matèria de la reclamació, sembla a més desproporcionat aplicar tarifes d’acord amb els imports (cal imaginar) dels comptes bancaris, ja que la majoria de casos, i encara més per aquells dossiers que corresponen als mateixos clients, els dossiers són pràcticament idèntics entre ells com es reconeix en el mateix informe elaborat per l’AREB.
 
- La despesa realitzada fins a la data es podria ampliar encara més en el cas de mantenir l’actual sistema amb les segones instàncies.
 
Atesa doncs la importància de la informació de què disposo que no ha estat incorporada en la tramitació del projecte de Llei, i atenent que es podrien potencialment vulnerar la Llei general de les finances públiques, la Llei de contractació pública i alhora comporta que existeixin molts dubtes en relació a l’ús de diners públics, he pres la decisió, certament poc habitual, de compartir la informació rebuda amb tu, sense perjudici d’altres consideracions que es puguin fer sobre aquesta contractació amb motiu del debat del dijous vinent.
 
Tags: 

Sobre l'autor

imatge de PS
PS