Partit Socialdemòcrata

Gili demana ampliar la informació per poder treballar la nova llei de carreteres

Crea: 03/04/2016 - 13:47
Gili xerra amb dos periodistes al seu despatx.
La consellera general del Partit Socialdemòcrata (PS), Rosa Gili, vol tenir més documentació per poder treballar la llei de designació de carreteres i gestió de la xarxa viària, tramitada pel Govern al parlament. Per això, ha fet arribar a sindicatura una demanda d’informació per tenir accés als informes realitzats per la Taula Nacional de Mobilitat així com una pregunta que l’executiu haurà de respondre per escrit sobre els motius pels quals es justifiquen els canvis d’amplada que el text legal marca en alguns trams de les vies generals.
 
Gili considera que la memòria explicativa que acompanya el projecte de llei no aporta suficient informació per poder decidir si cal o no fer esmenes i, en cas afirmatiu, quines s’han d’introduir. És el cas, indica a l’escrit de motivació de la pregunta escrita tramitada a sindicatura, dels canvis d’amplada que el text preveu per a la general 2, la 3 i la 4. “No s’entén ara la motivació d’aquests canvis ni tampoc s’explica de manera clara i transparent, ni en la llei ni en les memòries explicatives ni en la documentació que acompanya el pla sectorial de carreteres”, indica la consellera en l’escrit. 
 
Per això, demana “quines raons mouen el Govern per reduir i/o eixamplar les amplades de les carreteres generals CG2, CG3 i CG4 en algunes zones així com de les carreteres secundàries (carretera de Montaup CS240 i altres)”. Gili sol·licita “concreció en les respostes” i que s’aportin “arguments concrets per a cada via”. 
 
A més, la parlamentària socialdemòcrata, via demanda d’informació, sol·licita una altra documentació que considera essencial per poder treballar correctament el projecte de llei. És el cas dels informes de la Taula Nacional de Mobilitat on es proposaria la modificació de la xarxa bàsica de vials i, especialment, “els canvis de qualificació de carreteres generals a secundàries i a la inversa, així com els canvis en les amplades de diverses carreteres”.
 
A l’hora d’explicar els motius de la seva demanda, Gili recorda que ara fa uns mesos es va demanar tenir accés al Pla sectorial de la xarxa viària i que, un cop analitzat i comparat amb la llei, “ens fa la impressió que hi ha contradiccions entre la voluntat d’eixamplar algunes vies i el volum de trànsit que hi ha d’haver” a la vegada que “tenim dubtes pel que fa a la voluntat de reduir les amplades en una època en què hem de millorar la seguretat de la xarxa i ens volem potenciar com un turisme de bicicleta amb la instal·lació de carrils específics”. La consellera entén que “ni la memòria ni l’exposició de motius “expliquen realment el perquè dels canvis”, unes modificacions que variaran de forma important “la manera de fer” i, per això, considera necessari “més informació” per poder abordar la tramitació del text.