Partit Socialdemòcrata

Gerard Alís remarca la “preocupació” del PS pels efectes del canvi de la llei en el futur de les professions liberals

Crea: 10/10/2018 - 15:37
Alís parla amb López en una sessió de Consell.
El Partit Socialdemòcrata (PS) es mostra “preocupat” pel futur de les professions liberals al país després de veure el canvi legislatiu proposat des del Govern en la llei que regula el seu exercici al país. Per això, el conseller general de la formació Gerard Alís ha presentat una sèrie de preguntes que l’executiu haurà de respondre per escrit sobre la qüestió. En concret, s’interessa per si el text ara a tràmit s’ha elaborat consultant als col·legis i per les mesures que es preveuen per assegurar tant la qualitat del servei que es presta com la incorporació d’aquests professionals al mercat únic en el marc de les negociacions per l’acord d’associació. 
 
En l’escrit tramitat aquest dimecres a Sindicatura, Alís posa en relleu que “en el decurs de les reunions mantingudes amb els agents econòmics i socials en el marc dels treballs per la negociació de l’acord d’associació amb la Unió Europea, els representants dels col·legis professionals han demanat en reiterades ocasions que s’adopti una llei per regular les professions i poder així facilitar que afrontin amb garanties el procés de participació en el mercat únic europeu”. En canvi, “malgrat els esforços duts a terme pels diferents col·lectius (...), les lleis particulars per regular cada professió no semblen estar a l’ordre del dia”. 
 
El conseller, a més, recorda l’entrada a tràmit d’una modificació de la llei d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals amb l’objectiu, per una banda,  de “simplificar l’homologació de titulacions per exercir una professió titulada al Principat d’Andorra” i, per l’altra, “d’eliminar en aquells casos el control i el filtre que els col·legis (...) venen exercint i que, entenem, han d’exercir per assegurar la qualitat de la professió”.
 
Per al PS, “aquests fets, així com altres informacions rebudes del col·lectiu de professionals, apunten a l’existència d’una desconsideració” cap a aquestes entitats. Això fa que els col·lectius “perceben que no són tinguts en compte a l’hora d’adoptar mesures que els afecten directament”.
 
Per això, Alís demana, en primer lloc, “quin paper han tingut els col·legis professionals en el projecte de llei de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals, que es troba a tràmit parlamentari”. En segon terme, el conseller general recorda que “Andorra no està subjecta a la Directiva 2005/36 de la Unió Europea” i, per això, demana “per quins motius s’ha considerat necessari la modificació de la nostra normativa per adaptar-la a dita directiva en el moment actual”, així com si “no creu el Govern que seria més prudent esperar que l’acord d’associació estigui finalitzat” i que, si la resposta a aquesta darrera qüestió és negativa, s’expliqui “quines raons fonamenten aquesta decisió”.
 
El parlamentari també vol saber “per quin motiu es pretén que en el moment actual l’accés a les professions titulades es faci amb les condicions de mercat únic quan encara els professionals andorrans no gaudeixen d’aquestes” i si “s’han previst mecanismes específics respecte dels nostres nacionals en situacions equiparables”. També pregunta si “no considera el Govern que el col·lectiu de professionals liberals també requereix períodes de transitorietat i adaptació per participar en el mercat únic”. 
 
Alís també interroga l’executiu per la “consideració” que té “envers les funcions dels col·legis professionals” i si la seva voluntat és “fer desaparèixer dits organismes que asseguren l’autoregulació de les professions”. A més demana “quines mesures es prenen per fomentar que els col·legis assegurin” aquesta funció i “la qualitat del servei que es dóna”. Per últim, també pregunta si “considera el Govern que cal adoptar normes per regular les professions titulades abans de l’adopció de l’acord d’associació o no” i, si és així, “per quins motius”. 
 
El parlamentari ha deixat clar que, des del PS, “estem preocupats pel futur de les professions liberals al país i la qualitat que han d’assegurar”, una vegada han pogut comprovar que la llei a tràmit podria ser contraproduent. “La modificació legal minva la qualitat i afecten greument el servei que han d’oferir”, ha afirmat. Alís també recorda que “el futur acord d’associació ha de permetre el lliure establiment de serveis” i que, per tant, “hi ha la necessitat que aquestes professions estiguin ben regulades perquè els nostres puguin treballar en les mateixes condicions que els de la resta de la Unió Europea”.