Partit Socialdemòcrata

El PS vol una millor coordinació de les polítiques nacionals i comunals via la llei de transferències

Crea: 11/16/2015 - 17:20
Pere Lopez acompanyat dels consellers comunals Cèlia Vendrell, Dolors Carmona i Joan Sans
Els consellers generals del Partit Socialdemòcrata (PS) han presentat set esmenes a la proposició de llei de modificació de la Llei qualificada de transferències als comuns presentada conjuntament per les set corporacions. L’objectiu dels canvis que es volen introduir al text és establir certs criteris sobre la destinació que es pot donar a aquests fons a la vegada que es vol afavorir una millor coordinació entre les polítiques nacionals i les impulsades des dels poders parroquials.
 
Així ho ha explicat el parlamentari socialdemòcrata i president del grup mixt, Pere López, en una compareixença de premsa on ha estat acompanyat per tres dels consellers comunals de la formació –Joan Sans, Dolors Carmona i Cèlia Vendrell-. Amb ells, i també amb els altres representants dels PS a les corporacions parroquials i amb els diferents comitès locals, s’han treballat aquestes esmenes que, bàsicament, se centren en establir uns criteris, molt més flexibles que els actuals, per definir a què es poden destinar els diners provinents de les transferències. En concret, es proposa que hi hagi un mínim d’un 25% per a inversions, un 15% per a polítiques socials i culturals, un 10% per a accions mediambientals de reducció de gasos d’efecte hivernacle i un altre 10% al manteniment i millora de xarxes de serveis bàsics. El 40% restant es podria emprar segons com considerés convenient cada corporació.
 
López no ha amagat que la llei actual, que obliga a destinar un 70% de les transferències a inversions, no està funcionant correctament. “Al llarg dels anys s’ha demostrat que el percentatge era massa elevat i que podia comprometre les finances comunals i també que no s’ha anat complint”, ha explicat. Per això, des del PS s’assegura que “compartim que s’havia de fer la modificació”. Tot i així, s’entén que aquest canvi no ha d’arribar “amb un salt tant dràstic” ja que “passem de determinar el 100% de la transferència a no marcar cap mena de criteri”.
I, justament això, persegueixen les esmenes presentades pel PS: establir certes limitacions que, a més a més, han d’afavorir una millor entesa i coordinació entre les accions que s’impulsen a nivell estatal des del Govern i les que es fan des de cadascú dels set comuns. “No es tracta, en cap cas, de dir als responsables comunals què han de fer però sí de establir una certa coordinació entre polítiques comunals i nacionals”, ha argumentat López.
 
El conseller general ha recordat que ja durant el debat on es va decidir admetre a tràmit el text hi va haver un “sentiment generalitzat” en la necessitat d’establir “alguns criteris”. També ha mostrat mà estesa per part del PS a negociar possibles variacions en la proposta. El que sí té clar López és que la situació actual no pot continuar ja que “la manca de coordinació entre política nacional i comunal pot portar a importants disfuncions”.
 
Preguntat sobre la futura negociació per definir les competències de comuns i Govern, el parlamentari socialdemòcrata ha deixat clar que el PS està preparat per participar-hi ja que “nosaltres hem treballat i tenim acordat un text i un model”. Per tant, “si se’ns truca, el tenim”. A la vegada, ha advertit que “és una reforma que no pot esperar més”.