Partit Socialdemòcrata

El PS vol reservar un 40% de places per a dones i un 5% per a discapacitats als concursos públics de selecció de personal

Crea: 01/09/2019 - 17:31
El conseller general del PS, Pere López, durant la roda de premsa.
El Partit Socialdemòcrata (PS) ha proposat establir un sistema de quotes als concursos públics per reservar el 40% de les places que es treguin a licitació per a dones i un 5% per a persones amb diversitat funcional. També reclama que s’obligui a les empreses i entitats públiques a reservar un 33% dels càrrecs als òrgans de direcció –percentatge a incrementar fins al 45% en dos anys- per a persones del sexe femení. Es tracta dels canvis més destacats que, via esmena, es volen introduir al projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació, ara a tràmit al Consell General.
 
El parlamentari de la formació Pere López ha comparegut en roda de premsa per presentar les 16 propostes de modificació que s’han elevat a un text que, ha lamentat, “té un àmbit molt genèric” i es limita a ser “un marc amb poca concreció de propostes quant a la política d’igualtat”. Al seu entendre, això farà que “toqui fer molta feina la legislatura vinent perquè s’estableixen una sèrie de conceptes però pràcticament cap mesura concreta en cap àmbit”. En definitiva, ha indicat, “vol fer moltes coses i, justament per això, assoleix molt poques”.
 
 
De les setze esmenes, López ha volgut destacar-ne tres. Una és la 14 que fa referència a l’establiment de quotes per a dones (40%) i per a persones amb discapacitat (5%) als concursos públics per a la selecció de personal. Es considera una bona mesura per afavorir, en el primer dels casos, “la igualtat efectiva en els espais públics de treball” i, en el segon, “la inserció laboral” d’aquest col·lectiu. 
 
En l’esmena 15, a més s’estableix que “els òrgans de direcció de totes les entitats i administracions públiques hauran de reservar places per a dones en els seus òrgans directius i de responsabilitat d’un mínim del 33% que es veurà incrementat paulatinament fins, com a mínim, el 45% a finals de l’any 2021”. També s’indica que aquests paràmetres hauran de ser “considerats (...) de referència” en l’àmbit privat i que això serà “pres en consideració en polítiques de bonificacions fiscals”.
 
La tercera de les esmenes destacades és la 7, que persegueix “reforçar el principi d’igualtat retributiva”. Per una banda, ha explicat López, es vol “assegurar que quedi clar que s’aplica a àmbit públic i privat” i, per l’altra, “que les diferències biològiques entre sexes o gèneres no puguin justificar-ne de salarials”. 
 
El conseller general del PS ha defensat que les proposades per la seva formació “són mesures efectives, de discriminació positiva per corregir actuals desequilibris existents”. També ha remarcat que “són concretes” per incorporar-les a una “llei marc amb moltes definicions però sense mesures efectives per assolir principis d’igualtat i de no discriminació”. Al seu entendre, sense elles, el projecte legislatiu “serà poc més que un discurs de bones intencions”.
 

Sobre l'autor

imatge de PS
PS