Partit Socialdemòcrata

El PS vol incloure al pressupost 2018 una congelació dels lloguers i incrementar el salari mínim amb l’IPC

Crea: 01/08/2018 - 17:21
Els consellers generals del PS al ple del Consell.
Els consellers generals del Partit Socialdemòcrata, Gerard Alís, Rosa Gili i Pere López, han presentat una esmena a la totalitat al projecte de pressupost per a l’exercici 2018 tramitat pel Govern. Des de la formació es considera que el text en cap cas respon a la realitat ni a les necessitats de la població. Bona mostra d’això és el fet que no es reculli cap mesura ni actuació destinada a pal·liar la complicada situació que es viu al mercat de lloguer ni amb els salaris baixos. Justament, actuar en aquests dos fronts és un dels objectius que persegueixen les 60 esmenes parcials al text també tramitades pels parlamentaris, mitjançant les propostes de congelació de lloguers i d’increment del salari mínim. 
 
El PS entenc que el projecte de pressupost per a l’any 2018 inclou important mancances, entre elles les de no donar solucions als problemes reals de bona part de la població. Per això, ha presentat l’esmena a la totalitat, que es debatrà dijous vinent al Consell General. “Presentarem les diferències globals de plantejament de quines entenem que han de ser les prioritats polítiques del país”, ha explicat el parlamentari socialdemòcrata, Pere López a l’hora d’avançar el que passarà en la sessió. 
 
A banda d’aquesta esmena a la totalitat, els consellers generals del PS també han presentat 60 de parcials, que afecten tant al mateix Govern com a entitats públiques com Andorra Telecom, el Fons de Reserva de Jubilació, FEDA o l’AREB, entre altres. Entre les propostes que es volen introduir al text hi ha la d’establir per llei que no es puguin actualitzar amb l’IPC els lloguers. Així, en l’esmena s’indica que “durant tot l’exercici 2018 queda en suspens l’actualització o la revisió de la renda de tots els contractes d’arrendaments de finques urbanes, tant les destinades a habitatge com les que es destinen a l’exercici d’una activitat de comerç, indústria, professional, d’ensenyament o de qualsevol altra classe”. La mesura “també s’aplica als contractes d’arrendament de garatges i de places d’aparcament”. 
 
En una altra esmena, els consellers generals del PS també proposen canviar la Llei d’arrendament de finques urbanes per reduir el preavís actual per abandonar un pis llogat (un mes per cada any o fracció que resti per a la finalització del contracte) a només 30 dies. En el cas dels lloguers de locals de negoci, també es vol reduir-lo a tres mesos –actualment està fixat en dos mesos per cada any o fracció que resti de contracte-.
 
Una altra de les propostes de modificació presentades pel PS fa referència al salari mínim. En concret, es reclama que s’actualitzi “en funció de l’augment de l’IPC per l’exercici 2018” i, al mateix temps, “s’encomana al Govern que prengui les disposicions escaients per fer efectiu aquest canvi tenint en compte que l’actualització no aplicada als salaris meritats durant el període comprés entre l’un de gener del 2018 i l’entra en vigor d’aquesta llei s’hauran de regularitzar a la fi del mes natural immediatament posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei”. Des del PS es recorda que, si bé a l’octubre l’executiu ja va aprovar la pujada del salari mínim pel 2018, aquesta va ser només de l’1,5% i, per tant, quedarà àmpliament superada per la inflació, que si es compleix l’IPC avançat, serà del 2,6%. 
 
Així, López ha explicat que, al seu entendre, les esmenes permeten “visualitzar que les principals preocupacions que avui hi ha al país, el preu dels lloguers i els salaris baixos, no tenen cabuda dins del pressupost de DA”. A més, ha posat en relleu que això es pot comprovar tant en l’absència de “polítiques de suport a les famílies o d’habitatge, que són inexistents”, com en el fet “especialment greu” que, malgrat que “ja es preveia un IPC força elevat” no es plantegés que “no es pugui traslladar aquest als lloguers d’habitatges o locals comercials, que ja són molt alts al país”. El conseller general del PS també ha remarcat que, tot i que “el Govern ens ha anunciat un increment del salari mínim de l’1,5%”, queda clar que “si l’IPC és del 2,6%, les persones que l’estiguin percebent o cobrin alguna prestació vinculada perdran poder adquisitiu”. 
 

Sobre l'autor

imatge de PS
PS