Partit Socialdemòcrata

El PS vol ampliar la baixa de maternitat a 26 setmanes amb l’opció d’allargar-la més reduint la prestació de la CASS

Crea: 05/09/2018 - 17:05
Un instant de la roda de premsa.
El Partit Socialdemòcrata (PS) ha presentat un total de 78 esmenes a la proposició de llei de relacions laborals impulsada per Demòcrates per Andorra (DA). La formació proposa ampliar la baixa de maternitat fins a les 26 setmanes, amb l’opció d’allargar-la encara més mitjançant una reducció de la prestació de la CASS. Altres canvis aposten per mesures de conciliació de la vida familiar i laboral, incrementar fins a una jornada i mitja el descans setmanal obligatori o la creació d’un contracte de teletreball. A més, es vol eliminar algunes de les retallades en els drets dels treballadors previstes al text inicial, com ara la davallada de les indemnitzacions per acomiadament no causal o l’extinció de la relació laboral en arribar a l’edat de jubilació. 
 
Les 78 esmenes han estat presentades en una roda de premsa pels consellers generals socialdemòcrates Gerard Alís i Rosa Gili. La parlamentària escaldenca ha volgut recordar que “en la presa en consideració ja vam donar el nostre vot negatiu perquè no és el nostre model”. Així, ha remarcat que “moltes de les coses que comporta no beneficien el treballador i van en la línia de precaritzar i treure drets”. En global, ha apuntat que es tracta “d’un camp de mines contra els assalariats”, amb “moltes coses que no es veuen d’entrada però després t’adones que són retallades”.
 
 
Els dos consellers generals han explicat que les esmenes, bàsicament, es poden dividir en dos tipus. El primer grup fa referència a la correcció d’algunes de les retallades que, ha apuntat Alís, “atempten greument als drets dels treballadors”. El segon són aportacions noves que, a l’entendre dels socialdemòcrates, poden millorar les relacions laborals. En aquest darrer es troba l’ampliació de la baixa per maternitat o paternitat. 
 
A continuació, us destaquem els principals canvis proposats via esmena al text.
 
Canvis vinculats a millores en les relacions laborals 
 
Ampliació de la baixa per maternitat
El text inicial ja proposa allargar-la fins a les 20 setmanes, però el PS considera que cal anar més enllà i arribar a les 26. Gili ha explicat que, d’aquesta forma, “agafem la demanda feta via recollida de signatures ara fa uns mesos”. Des de la formació, “compartim el que es va defensar: més conciliació familiar i més temps per tenir cura de l’infant”. 
 
El redactat de l’esmena incorpora que les primeres cinc setmanes siguin per la mare i, ja a partir de la sisena, vol obrir un ampli ventall perquè “les famílies es puguin organitzar com més els convingui”. Així, hi ha la possibilitat que la baixa l’agafi el pare o la mare i que també es pugui allargar més temps a canvi d’una reducció de la prestació que es percep de la CASS. Per exemple, si s’opta per una disminució del 50% del que es cobra, es podria arribar a les 47 setmanes. També es dóna l’opció que la persona pugui treballar amb una jornada reduïda, cobrant part de salari i part de la prestació de baixa.
 
Gili ha defensat que la proposta “és una bona fórmula per la conciliació familiar, donem joc a les famílies perquè s’organitzin i també és interessant per l’infant”. A banda, argumenta que “per qui pugui veure dimonis, en cap cas costa més cara a la CASS. Serà el mateix però es podrà estirar”. 
 
 
Nou supòsit per a excedències
A banda de corregir parts del text per garantir que un cop finalitzada una excedència l’assalariat retorni a l’empresa en les mateixes condicions que quan la va agafar, el PS també proposa un nou supòsit: el d’exercir un càrrec públic o polític. 
 
Prestació per tenir cura de fills hospitalitzats
Les esmenes del PS, via la creació de diverses disposicions finals, proposen un permís per per tenir cura de fills hospitalitzats amb una prestació econòmica per part de la CASS. “És una qüestió d’humanitat”, ha defensat Gili. 
 
Creació del contracte teletreball
Es crea aquesta nova modalitat que, ha recordat Gili, ja existeix a l’entorn europeu. “Volem incentivar que s’utilitzin”, ha indicat la consellera general, tot recordant “els beneficis que pot comportar per a una millor conciliació familiar”, així com “pels interessos de l’empresa”, per exemple a l’hora d’estalviar en desplaçaments o en locals.
 
Mesures per promoure la igualtat i per reduir la bretxa salarial
El PS proposa introduir al text dues disposicions addicionals per encomanar a Govern, per una banda, la creació d’un pla d’acció per lluitar contra la bretxa salarial en un termini màxim d’un any i, per l’altra, l’elaboració de plans d’igualtat per a les empreses. 
 
Conciliació de vida familiar i laboral
El PS proposa incorporar al text l’obligació per a les empreses de tenir “en compte la situació familiar (fills menors, ascendents o descendents i familiars de segon grau que requereixin atenció especial per raons de discapacitat, accident o malaltia” a l’hora de “quadrar els horaris d’un assalariat” i que es permeti “flexibilitat o reducció horària”. 
 
Ampliació del descans setmanal
El text estableix un únic dia de descans setmanal obligatori. Les esmenes presentades proposen que s’ampliï fins a una jornada i mitja. 
 
Successió de contractes
El PS demana que es mantingui en 60 dies el temps de separació de contactes de durada determinada per entendre que no hi ha una successió dels mateixos. També s’incorpora una excepció pel que fa a les ETT, indicant que si fan més de dos contractes temporals a una mateixa persona i per a la mateixa empresa, aquesta es considerarà ja com a una relació laboral a temps indefinit. 
 
Canvis vinculats a corregir les retallades de drets 
 
Eliminació de l'extinció del contracte als 65 anys. 
El text inicial preveu que la relació laboral d’un treballador amb l’empresa s’extingeix en arribar a l’edat de jubilació. El PS vol suprimir aquesta circumstància. “No ha de ser així. Hi ha gent que continua treballant i a vegades és una qüestió de força perquè ho necessiten per poder sobreviure, més amb les pensions que reben”, ha argumentat Alís. Al mateix temps, també es proposa suprimir el contracte de continuïtat de la vida laboral, ja que  “és la solució per pal·liar aquesta pèrdua de recursos, però el que es fa és precaritzar la situació d’aquella persona, que perd tots els drets d’antiguitat”. 
 
 
Acomiadament no causal
La idea principal del PS és eliminar-lo, com s’ha defensat des de fa temps. Tot i això, i conscients de la dificultat de convèncer DA d’aquesta opció, també s’ha presentat una proposta alternativa per corregir la idea inicial de la llei d’abaratir-lo. Així, la proposta socialdemòcrata accepta mantenir la reducció a 30 dies del màxim de preavís, però estableix un increment de la compensació econòmica amb un escalat en funció de l’antiguitat, amb un mínim d’un mes i un màxim de 27. Alís ha remarcat que “és més fàcil trobar feina als 30 anys que no pas als 55” i ha explicat que una altra esmena trasllada aquest escalat als acomiadaments per causes objectives. 
 
Acomiadament improcedent
La proposició de llei redueix de forma substancial les indemnitzacions per acomiadaments indeguts o improcedents. El PS ho vol corregir tornant als 45 dies per any treballat. “És injust premià al patró que fa malament les coses”, ha explicat Alís. 
 

Sobre l'autor

imatge de PS
PS