Partit Socialdemòcrata

El PS reclama un pla d’infraestructures del sector elèctric abans de tirar endavant els canvis a FEDA

Crea: 01/13/2016 - 19:18
Imatge de la seu central de la parapública (FEDA)
La consellera general del Partit Socialdemòcrata (PS) Rosa Gili ha presentat una esmena a la totalitat i vint de parcials al projecte de llei que regula d’ens públic Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) i el règim de les activitats dels sectors elèctric, del fred i de la calor. Malgrat compartir que és necessari que es diversifiqui la producció d’energia seguint les línies marcades al llibre blanc (però mantenint sempre el control públic), la formació considera que hi ha aspectes del text que generen dubtes com ara la titularitat dels recursos naturals a emprar per a la producció (principalment, l’aigua dels rius), el respecte a la normativa sobre contractació pública i, especialment, la manca, per part de l’executiu, d’una planificació prèvia del sector.
 
Aquest és un dels punts que, justament, la parlamentària proposa incorporar al projecte de llei mitjançant una de les esmenes parcials presentades, que s’hauran de debatre en comissió si l’esmena a la totalitat es refusada al ple. En concret, es demana afegir un nou article al text que obligui al Govern a elaborar i aprovar “el Pla d’infraestructures del sector elèctric del Principat d’Andorra” amb l’objectiu de “garantir el subministrament (...) a llarg termini” i de “definir les necessitats d’inversions en noves instal·lacions, en atenció als principis de transparència i mínim cost pel conjunt del sistema”. Seria un document “vinculant” per a tots els agents que intervenen en el sistema i hauria d’incorporar, com a mínim, el nombre de centrals elèctriques instal·lades en el territori, el seu règim de funcionament, la previsió de noves inversions, la capacitat de producció de les microcentrals, els criteris de protecció mediambiental i els estudis econòmics i costos de producció.
 
La manca d’aquest pla estratègic és un dels motius pels quals el PS ha optat per presentar l’esmena a la totalitat al projecte de llei. I és que s’entén que aquesta previsió “és fonamental per dotar al marc jurídic objecte de regulació d’unes bases en matèria de planificació energètica que hauran de ser objecte de compliment per part de tots els agents intervinents en el sistema”. Per això, una altra esmena parcial de la consellera endarrereix l’entrada en vigor del text, si s’acaba aprovant, fins a tenir aprovat aquest pla d’infraestructures. 
 
Un altre dels punts de la legislació que no agrada al PS i que ha provocat l’esmena a la totalitat i, a la vegada, la proposta de modificació en cas que el text s’estudiï en comissió, és els dubtes que genera en relació al compliment de la normativa de contractació pública. Per això, el PS reclama que la llei especifiqui de forma clara que “l’ens públic FEDA i les societats dependents sotmeten la seva contractació a la Llei de contractació pública” amb algunes excepcions, com ara la dels proveïdors d’electricitat i gas liquat. Els socialdemòcrates posen en relleu la importància de “garantir la lliure concurrència, participació, igualtat i transparència del sistema”, uns principis que “han de regir tots ells també en el sector elèctric”. 
 
Una altra de les esmenes proposades vol garantir que des de FEDA es trameti informació tant al Govern com al Consell General sobre l’evolució de la pròpia empresa i del sector. Aquesta obligació s’hauria de complir cada sis mesos.
 
Tags: 
Territori: