Partit Socialdemòcrata

El PS pregunta pel cas ‘Calam’, el clima laboral a FEDA, la crisi dels refugiats i el tabac als locals de joc

Crea: 04/24/2017 - 18:58
Els consellers generals del PS, a l'hemicicle del Consell General.
Els consellers generals del Partit Socialdemòcrata (PS) han tramitat quatre preguntes que el Govern haurà de respondre oralment en el ple de control previst pel dijous 4 de maig. Així, Rosa Gili vol aprofundir en el cas de l’edifici Calam, projecte realitzat per Toni Martí com a arquitecte quan ja era cònsol major d’Escaldes-Engordany, i demana també per la decisió de permetre fumar a les sales de joc dels bingos i del futur casino. Per la seva banda, Pere López vol que l’executiu doni explicacions per l’enrariment del clima laboral a FEDA i pel fort increment de càrrecs directius a la parapública, així com pel retard en complir tant el compromís com l’encàrrec fet pel Consell General per acollir una vintena de refugiats provinents de Síria.
 
La primera de les preguntes tramitades per Gili a Sindicatura persegueix aclarir quina és la regulació que han de tenir els tècnics que s’encarreguen de la direcció d’obres en els projectes de nous edificis. Així, en l’escrit entrat aquest dilluns a l’òrgan rector del Consell General, la parlamentària recorda que “segons l’article 110 del reglament de la construcció, la direcció de l’obra ha de ser assumida per un o més tècnics amb la titulació permanent, als quals correspon vetllar perquè les obres, les instal·lacions o els treballs s’executin d’acord amb el projecte aprovat i perquè es respecti la normativa urbanística, de construcció i altres (...) sectorials aplicables per raó de la matèria”. També apunta que “sobre la base de la Llei d’arquitectura del 1999 i les seves disposicions transitòries i davant de dubtes relatius sobre quines són les persones autoritzades a redactar projectes, estudis i altres treballs tècnics de l’àmbit de l’arquitectura, es considera adient demanar aclariments a Govern”. Per això, pregunta “quines titulacions han de tenir els tècnics que pretenguin fer actuacions de direcció d’obra en l’àmbit de l’edificació” i si “els (...) responsables de la direcció tècnica d’obres han d’estar col·legiats al Col·legi d’Arquitectes”. 
 
La consellera general del PS ha explicat que la pregunta té a veure amb la informació que es va reclamar ara fa unes setmanes sobre tota la tramitació administrativa que havia seguit el projecte de l’edifici Calam, situat a Escaldes-Engordany, i que va ser dissenyat per Toni Martí com a arquitecte quan l’ara cap de Govern ja era cònsol major de la parròquia. “Revisant la documentació rebuda en relació a les obres de l’edifici, sorgeixen alguns dubtes en relació a les titulacions que han de tenir els tècnics que pretenguin fer actuacions de direcció d’obres. Volem que Govern ens digui clarament qui pot firmar en les diferents fases d’un procés d’edificació i si els tècnics han d’estar col·legiats al col·legi d’arquitectes”, ha manifestat Gili. 
 
 
La segona pregunta formulada per Gili recorda que “el passat mes de març Govern aprovava el reglament que avala el tabac a les sales de joc del complex d’oci i del bingo” i que “vistes les clares afectacions que provoca (...) en la salut humana i davant del fet que els treballadors d’aquests locals es veuran perjudicats, es considera adient demanar més explicacions”. Per això, reclama si des de l’executiu s’ha “consultat els treballadors o els sindicats representatius d’aquest sector abans de decidir permetre el tabac en aquests locals”. També vol saber “en quines converses i estudis d’afectació sobre la salut i de benefici econòmic” s’ha basat l’executiu per “tirar endavant aquesta opció”. 
 
Gili ha posat en relleu la “preocupació” que ha creat aquesta opció al PS. I és que, ha recordat, “aquest fet podria comportar una afectació sobre la salut dels treballadors”. Per això, al seu entendre, “el més normal del món hauria estat que s’hagués fet una consulta”, fos als mateixos treballadors o a les organitzacions que els representen. 
 
 
FEDA i refugiats
Per a la seva banda, López, que ja divendres havia tramitat una pregunta oral sobre els incompliments i retards del Govern en política social, n’ha tramitat dues més. La primera se centra en l’empitjorament del clima laboral a FEDA i en la forta crescuda del nombre de càrrecs de responsabilitat a la companyia energètica. 
 
Així, en l’escrit tramitat a Sindicatura, el conseller general del PS recorda “les informacions recollides en diversos mitjans de comunicació en relació al deteriorament del clima laboral experimentat a FEDA en els darrers anys” i el fet que “la demanda d’informació efectuada” ara fa unes setmanes “ha permès comprovar aquest extrem, un cop hem pogut disposar de l’estudi (...) encarregat que posa de manifest la preocupació majoritària dels empleats per la desorganització interna, la gestió ineficient o la manca de coordinació existent, entre altres problemàtiques”. A més, posa en relleu que “aquests resultats tenen caràcter força majoritari, tot i l’increment desproporcionat de càrrecs directius i de responsabilitat dels darrers anys”. 
 
Per això, López fa dues preguntes a l’executiu. Per una banda, demana que expliquin al ple “quines mesures es pensen prendre a FEDA per intentar solucionar les deficiències detectades a l’estudi de clima laboral”. Per l’altra, reclama “com justifica el Govern l’increment de càrrecs directius i de responsabilitat” registrat a la parapública. 
 
El parlamentari socialdemòcrata ha deixat clar que “ens preocupa molt la deriva a què està portant l’actual direcció a la parapública”. I és que, ha lamentat, “sembla que, per una banda, proliferen els càrrecs de responsabilitat, i per l’altra, la sensació generalitzada entre els empleats és que no s’actua amb rigor en la gestió”. 
 
 
La segona pregunta de López fa referència la promesa encara sense complir d’acollir refugiats provinents de Síria, un compromís que, com recorda en l’escrit tramitat a Sindicatura, va fer públic el cap de Govern durant la diada de Meritxell de l’any 2015. El conseller general posa en relleu que no és el primer cop que s’alerta de la manca de compliment per part de l’executiu sinó que “vista la inacció del Govern, en el debat d’orientació política de la passada primavera, des del PS es va formular una proposta d’acord en el mateix sentit que va merèixer  l’acord unànime del Consell General”. 
 
Vinculat a aquesta paràlisi, el parlamentari també recorda les “diverses dificultats” que el passat estiu van afectar el programa ‘Vacances en pau’ pels nens sahrauís a Andorra, “problemes que el Govern es va comprometre a resoldre per a aquest any”. López indica que “vist que ambdues situacions estan comptant amb una total manca d’empatia per part del Govern, que el porta, a més, a incomplir acords votats al Consell General i amb la paraula donada davant entitats benèfiques del nostre país”. Per això, demana per què l’executiu “es mostra tan insensible a la situació dels refugiats”. 
 
El president del grup mixt ha explicat que “la nostra preocupació és veure com el Govern sembla estar d’esquena davant una crisi tan important com la que veiem a diari als canals de televisió i a les informacions internacionals”. El conseller general no ha amagat que “ens dol que el nostre país no estigui a l’altura de donar una imatge de país solidari i que empatitza amb aquesta crisi”. Per això, ha conclòs, “demanen que s’actuï, que es doni compliment al que va acordar, a iniciativa del PS, el Consell General, que no es deixi passar més temps sense actuar i que es tingui un paper actiu dins d’aquesta crisi tan greu”.