Partit Socialdemòcrata

El PS pregunta per la política d’eventuals al ministeri d’Educació i a la resta de Govern

Crea: 07/21/2016 - 19:07
Gerard Alis i Rosa Gili durant una sessió a Consell.
Els consellers generals del Partit Socialdemòcrata (PS) Gerard Alís i Rosa Gili han tramitat a Sindicatura una bateria de preguntes que el Govern haurà de respondre de forma escrita sobre la política de mobilitat i de proveïment de llocs de treball per a eventuals tant al ministeri d’Educació en particular com a la resta de l’administració pública en general. Des de la formació, s’ha posat en relleu la “problemàtica” que representa per aquestes persones la “incertesa” de no tenir garantida la feina, com ara mateix passa amb alguns dels mestres i professors de cara a l’inici del curs vinent.
 
Així, en la primera de les preguntes, Gili posa en relleu “el volum important d’eventuals existent a Educació” a la vegada que recorda “la intenció manifestada pel Govern de procedir de manera progressiva a incorporar” aquestes persones “com a agents de l’administració”. Per això, demana el nombre de treballadors que han estat el darrer curs en aquesta condició “en tots els àmbits escolars”, informació que se sol·licita desglossada segons cada centre i amb detall de l’antiguitat.
 
La consellera també pregunta “quin reglament regula l’accés a les places vacants” i “quins criteris i procediments permeten decidir l’atorgament de les places lliures”. També vol saber “de quina manera es distribueixen les (...) vacants i a quina data es decideixen els moviments de personal” i si es fa publicitat d’aquests llocs de treball a cobrir. Gili també demana si s’empra el mateix procediment si la plaça és per a un temps concret o per tot el curs i si és a temps parcial o complet. Per últim, vol saber “a quin moment es comunica l’atorgament”. 
 
Per la seva banda, les preguntes formulades per Alís es refereixen a l’àmbit de tot l’executiu. En aquest sentit, demana que “s’emeti un informe detallat en relació a la política de personal eventual que treballa al Govern i a la situació de dit personal”. Aquesta informació, demana el parlamentari, ha d’incloure tot un seguit de precisions. Primer, es vol saber el nombre de persones que treballen a Govern i quines tenen un contracte a durada determinada o eventual. També se sol·licita que s’informi de la durada dels contractes vigents, la retribució fixada i els criteris amb què s’ha establert. 
 
Un altre aspecte que interessa el PS és si aquestes persones han treballat anteriorment a l’executiu, el lloc que ocupen i les tasques que se’ls encomanen i, especialment, si aquestes impliquen “responsabilitats” o que hagin de “manipular dades sensibles”. Per últim, es demana si es prenen mesures “per garantir la protecció i confidencialitat” de la informació a què té accés aquest personal i si existeixen plans de formació específics per aquest col·lectiu.
 
Alís ha argumentat les preguntes formulades tot posant en relleu la necessitat de “tenir el màxim d’informació” sobre quines són les condicions de feina d’aquests treballadors i “com es proveeixen les places i les renovacions”. El conseller ha indicat que, en el cas d’Educació, “ens ha arribat que alguns eventuals que han finalitzat ara la seva tasca no saben si es reincorporaran al setembre o si seran renovats”. Per això, “preocupa la incertesa que es pot produir amb la situació d’eventual i que un any rere altre no hi hagi la possibilitat d’accedir a una posició més estable”. Així, des del PS, “volem tenir informació per saber com funciona i com es podrà regular de cara al futur per solucionar aquesta problemàtica”.