Partit Socialdemòcrata

El PS expressa preocupació per l’afectació als usuaris dels possibles canvis en el transport escola

Crea: 09/05/2016 - 12:19
Escolars baixant d'un bus (Informatius.ad).
La consellera general del Partit Socialdemòcrata (PS) Rosa Gili ha tramitat un seguit de preguntes que el Govern haurà de respondre per escrit i que pretenen conèixer l’abast dels canvis que es volen introduir aquest curs en el sistema de transport escolar. La parlamentària ha expressat la inquietud pels problemes que aquestes modificacions poden significar  per alguns dels usuaris del servei.
 
En l’escrit tramitat a Sindicatura, Gili explica que “a uns dies de l’inici del curs escolar, ens hem assabentat de canvis en el funcionament del transport escolar”. A més, adverteix que “aquests poden comportar afectacions pels usuaris d’aquest servei”. 
 
Per això, la parlamentària socialdemòcrata formula una sèrie de preguntes. En primer lloc, demana saber quants usuaris utilitzaran durant el curs 2016-17 el transport escolar, informació que es vol tenir desglossada segons centres, sistemes d’ensenyament i nivell d’escolarització. També pregunta per “quines són les destinacions demanades” i el nombre d’usuaris del bus lliure.
 
A continuació, Gili reclama si “hi ha canvis previstos per aquest curs (...) quant a itineraris, nombre d’autobusos i condicions de transport dels infants i joves usuaris d’aquest servei”. En cas afirmatiu, es demana saber “quins són” i que es faci una “comparació amb el funcionament del curs passat i concreció segons desplaçaments dins una sola parròquia o bé interparroquial, segons centres educatius i segons nivell d’escolaritat dels usuaris”. La consellera també pregunta “quina raó ha motivat els canvis” i, en cas que aquests suposin un estalvi pressupostari, que sigui quantificat. Per últim, vol saber “quin procediment s’ha seguit per informar els usuaris”, ja siguin les empreses que ofereixen el servei, els mateixos centres educatius, els pares o el personal d’acompanyament.  
 
Sobre el motiu que l’ha impulsat a fer les preguntes, la consellera socialdemòcrata ha explicat que “ens ha arribat que hi hauria sobre la taula tota una sèrie de canvis” que afectarien el servei. La parlamentària ha deixat clar que les informacions rebudes han generat certa inquietud, ja que “ens preocupa que aquestes modificacions puguin tenir incidència en els usuaris”. Amb les qüestions formulades, indica la parlamentària, la idea és, per una banda, fer-se una idea de quantes persones utilitzen aquest sistema de transport i, per l’altra, saber com els pot afectar les mesures que s’haurien implementat des del Govern.