Partit Socialdemòcrata

El PS demana informació sobre els fons de reserva de la CASS i si s’han canviat els criteris d’inversió

Crea: 02/17/2016 - 11:58
Entrada principal a les oficines de la CASS (ANA)
El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS) Pere López ha elevat a Sindicatura una demanda d’informació mitjançant la qual vol conèixer les inversions realitzades pel fons de reserva de la CASS els darrers cinc anys així com el seu estat actual. El també president del grup mixt ha explicat que la petició s’emmarca dins la “preocupació” que, des de la formació, existeix per l’evolució d’aquests fons, especialment després de constatar la davallada de volum experimentada durant el tercer trimestre del 2015. També ha apuntat que es vol comprovar si els criteris seguits per realitzar inversions han sofert alguna relaxació permetent la compra d’actius de menor qualificació.
 
López, ha recordat que, segons les dades de la liquidació pressupostària de la CASS a 30 de setembre del 2015, els fons de reserva havien sofert una disminució propera a 18 milions d’euros –de 1.088,4 a 31 de juliol a 1.070,9-, que la rendibilitat durant els tres primers trimestres del darrer exercici havia estat negativa (-0,34%) i que estan a l’espera de rebre la resposta de Govern a la pregunta plantejada ara fa més d’un mes i mig sobre aquesta situació. “Hem constatat aquesta davallada i la posem en relació amb la informació que tenim sobre un canvi en els criteris d’inversió, que permetria comprar actius de menor qualitat, el que podria ser una de les raons del descens”, ha indicat el parlamentari socialdemòcrata. 
 
Per això, s’ha tramitat a Sindicatura aquesta demanda d’informació, on es requereix al Govern que es faciliti, d’una banda, “el detall de les inversions efectuades des del fons de reserva de la CASS” a 30 de setembre del 2015 i corresponent als anys 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015. Se sol·licita que aquestes dades es facilitin agrupades, “amb indicació del percentatge respecte al patrimoni total” per tipus d’actiu, ràting, durada i divisa. Finalment, també es reclama “la relació dels principals emissors sobirans i corporatius amb indicació del percentatge sobre el patrimoni total (...) que representen”. 
 
López ha assegurat que la demanda pretén “aportar llum a una qüestió que ens sembla prou important”. A la vegada, ha posat en relleu que “volem  veure si, efectivament, hi ha aquesta disminució dels criteris de qualitat”, al mateix temps que ha recordat que “estem a l’espera de la resposta del Govern a la pregunta entrada fa més d’un mes i mig”. 
 
La CASS també centra les preguntes entrades pel conseller general Gerard Alís, qüestions que el Govern haurà de respondre per escrit. En concret, el parlamentari reclama informació sobre la política de personal eventual de la companyia.
Alís recorda que al pressupost de l’entitat per al 2016 hi ha 561.440 euros destinats a salaris de treballadors no fixos, partida que “es ve repetint i va augmentant d’any en any”. En concret, lamenta que aquest col·lectiu representaria el 30% de la plantilla actual. Per això, es reclama “que s’emeti un informe detallat a la política de personal eventual” i a la seva situació, tot demanant, entre altres aspectes, el nombre d’empleats i les categories, la durada dels contractes, la retribució fixada o si aquestes persones tenen les mateixes condicions que qui està fixe a la CASS.
 
Territori: