Partit Socialdemòcrata

El PS demana a Govern que impulsi una llei d’impacte ambiental

Crea: 01/08/2019 - 17:19
Paisatge del parc natural del Sorteny (P.N.Sorteny).
El Partit Socialdemòcrata (PS) considera necessari tirar endavant una llei d’avaluació ambiental que estableixi quins requisits han de seguir l’anàlisi de qualsevol projecte que pugui comportar afectacions al medi natural. Per això, dins les esmenes a un altre text ara a tràmit parlamentari, el projecte de llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge, ha inclòs una esmena que obligui a Govern a disposar d’aquesta normativa en un termini de sis mesos. Altres canvis proposats persegueixen reforçar la protecció del medi ambient, tot posant-la per davant de l’ordenació territorial i urbanística o impulsant la creació de plans d’ordenació dels recursos naturals.
 
En total, els consellers generals de la formació socialdemòcrata han presentat disset esmenes al projecte legislatiu, ara a tràmit parlamentari. La darrera d’aquestes incorpora una disposició final al text que estableix que “el Govern, en un termini de sis mesos a partir de l’entrada en vigor (...) ha d’aprovar i presentar al Consell un projecte de llei d’avaluació ambiental que reuneixi en el seu text el règim jurídic de l’avaluació de plans, programes i projectes racionalitzant i clarificant el procediment (...) i al mateix temps incrementant la seguretat jurídica dels operadors”. 
 
La consellera general de la formació socialdemòcrata Rosa Gili recorda que de la llei d’avaluació d’impacte ambiental “fa molts anys que es parla però encara no ha vist la llum”. De fet, ha remarcat, un text d’aquestes característiques estava a tràmit el 2011 però va quedar “al calaix” per la dissolució del parlament. “No s’entén que, vuit anys després, encara no la tinguem”, ha indicat.
 
La voluntat de totes les esmenes presentades és reforçar encara més la protecció del medi ambient així com l’obligació dels poders públics de garantir-la. Així, en aquesta direcció van les propostes de modificació de l’article 3, que estableix els principis generals. Entre elles, destaca la número 4, que vol posar negre sobre blanc la “prevalença de la protecció ambiental sobre l’ordenació territorial i urbanístic” o la 3, que indica que una de les finalitats de les administracions és “integrar els requisits  de la conservació, l’ús sostenible, la millora i la restauració del patrimoni natural i la biodiversitat en les polítiques sectorials i, en particular, en la presa de decisions en l’àmbit polític, econòmic i social així com la participació justa i equitativa en el repartiment dels beneficis que derivin de la utilització dels recursos genètics”. 
 
Una altra esmena, la 6, fa referència a l’Estratègia nacional de la biodiversitat. Hi afegeix que “ha de tenir en especial consideració entre d’altres, els espais protegits, hàbitats en perill de desaparició i d’espècies en perill d’extinció, cursos fluvials, zones humides o camins tradicionals”. 
 
Les esmenes del PS també proposen l’impuls per llei dels anomenats “plans d’ordenació dels recursos naturals”. Així, s’estableix que “són l’instrument específic per a la delimitació, tipificació, integració en xarxa i determinació de la seva relació amb la resta del territori, dels sistemes que integren el patrimoni i els recursos naturals d’un determinat àmbit espacial”. També s’indica que el ministeri de Medi Ambient, amb la participació dels Comuns, haurà d’elaborar “unes directrius per a l’ordenació dels recursos naturals” i que aquestes s’hauran d’aprovar “mitjançant llei en un termini màxim de dos anys”. 
 
Altres canvis proposats pel PS fan referència al fet que la creació d’un parc natural s’hagi de tirar endavant mitjançant una llei, la possibilitat “en casos excepcionals” de permetre que els vehicles excepcionals puguin circular fora de les pistes o els camins delimitats o afegir representants de les associacions que agrupin empreses amb activitats econòmiques que explotin recursos naturals a la Comissió de Coordinació i desenvolupament de l’Estratègia nacional de la Biodiversitat. Gili ha afirmat que totes les esmenes presentades al text “han de servir per reforçar a tots els nivells un bé tan preciós per a tots com les nostres muntanyes y paisatges”. 
 

Sobre l'autor

imatge de PS
PS