Partit Socialdemòcrata

El PS demana dades per poder “objectivar” com les retallades a la CASS han afectat les pensions d’invalidesa

Crea: 03/03/2016 - 11:24
Façana de la seu de la CASS, a Andorra la Vella.
El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS), Gerard Alís, ha tramitat a Sindicatura una demanda d’informació mitjançant la qual vol accedir a dades sobre la quantitat de les pensions d’invalidesa atorgades des de l’entrada en vigor dels canvis a la Llei de la CASS així com el seu import. També vol tenir documentació sobre les prestacions concedides l’any immediatament anterior per, d’aquesta forma, confirmar que, com ja es va denunciar des de la formació durant la tramitació del text, s’ha produït una considerable retallada en aquest àmbit, situació que, indica, està generant queixes dels ciutadans afectats. 
 
La demanda del parlamentari es divideix en dues parts ben diferenciades. D’una banda, sol·licita dades sobre les pensions d’invalidesa demanades a la CASS entre l’1 de març del 2014 i el 28 de febrer del 2015. Així, vol obtenir –sense que en cap cas se li faciliti informació de caràcter personal-, el nombre de prestacions sol·licitades, concedides i pagades; el seu import i la mitjana; quantes d’elles superen el salari mínim interprofessional vigent en aquest període (amb especificació del percentatge que suposen en relació a aquesta estadística); i la divisió segons si s’han reclamat per accident laboral o per malaltia comuna. 
 
Posteriorment, també demana la mateixa informació en relació a les pensions d’invalidesa gestionades per la CASS entre l’1 de març del 2015 i el passat 29 de febrer. És a dir, el primer any de vigència de la modificació legislativa. En aquest punt, també sol·licita la quantitat de complements no contributius atorgats durant aquests dotze mesos. 
 
Alís recorda que, durant la tramitació legislativa del text, “ja vam ser crítics perquè imposava considerables retallades” i, adverteix, el de les prestacions d’invalidesa és un dels àmbits on més es nota aquesta situació, efecte que ara es vol concretar amb dades. “El canvi i el nou càlcul de prestacions afectaran negativament a la gent i volem objectivar això”, ha apuntat el parlamentari socialdemòcrata. El conseller general també ha avisat que, al llarg dels darrers mesos, “ens han anat arribant queixes per part de gent que manifesta que les pensions són molt inferiors al que hi havia fins l’entrada en vigor de la llei”.