Partit Socialdemòcrata

El PS alerta que DA vol retallar als docents el dret adquirit dels períodes de descans durant les vacances escolars

Crea: 02/05/2019 - 16:46
L'escola andorrana d'Ordino.
El Partit Socialdemòcrata insisteix que cal regular per llei els períodes de descans dels docents durant les aturades de classes al llarg del curs escolars, com ara en les vacances de Nadal, Setmana Santa o Carnaval, entre altres. La proposta, feta via esmena a la llei del Cos d’Educació, va ser refusada durant el treball del text en comissió però els consellers generals de la formació volen que ara es debati al ple. Per això han presentat una reserva d’esmena per defensar-la durant la sessió prevista per dijous, on s’ha de votar el text, ja que hi ha la sospita que el fet de no incloure-ho amaga la voluntat per part de Demòcrates per Andorra (DA) de retallar el que és “un dret adquirit”. Des del PS també es vol discutir a banda altres aspectes del projecte legislatiu com la composició del comitè tècnic de selecció, el manteniment de la figura de funcionari o la possibilitat que els mestres de les escoles confessionals puguin prejubilar-se als 60 anys. 
 
Els socialdemòcrates han presentat un total de 22 reserves d’esmena de cara al debat de la llei que ha de tenir lloc aquest dijous. Amb la número 19 es defensarà de nou la proposta per introduir un nou article 41 al text amb el qual es regulen els “períodes de descans” que corresponen “als dies festius i períodes de vacances escolars establerts per Govern anualment mitjançant decret” i s’estableix que “no computen a afectes de vacances del personal docent del Cos d’Educació”. 
 
López ha recordat que l’esmena inicialment presentada estava “consensuada” amb el Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP) i que aquests períodes són “un dret adquirit que ha de fer part a totes llums de la llei”. Així, ha considerat “del tot incomprensible” que en un text “que regula l’activitat dels docents s’obviï aquesta realitat” i que “ens trobem un rebuig per part de DA”. Al seu entendre, “es vol acabar amb aquests períodes o modificar el que han estat sempre les regles del joc”. 
 
 
Per altra banda, amb la reserva d’esmena número 22 presentada pels consellers socialdemòcrates, es vol que el ple debati la proposta que havia fet el PS d’introduir una disposició final al text que modificava la llei de creació i regulació del pla de pensions de la funció pública afegint-hi una disposició addicional vuitena mitjançant la qual “els treballadors amb contracte de durada indefinida de les escoles confessionals (Col·legi Sant Ermengol, Col·legi Anna Mª Janer, Col·legi Sagrada Família) que hagin arribat a seixanta anys d’edat i acreditin un mínim de trenta anys de servei, tenen dret a finalitzar la seva etapa laboral activa i a percebre una prestació de jubilació voluntària a càrrec del Govern”. La voluntat és estendre a aquest col·lectiu el retir anticipat al qual es podran acollir els membres del Cos d’Educació. 
 
En aquest sentit, López ha recordat que “des del 2012 els mestres confessionals han tingut assimilació a totes les disposicions que s’han fet des de la funció pública” incloent la “congelació de triennis o la retallada de sous”. Per això, s’entén que “se’ls ha de reconèixer la possibilitat d’acollir-se a la prejubilació que, en el seu cas, seria inferior al 60%”, ja que “si l’equiparació afecta tots els àmbits, també ho ha de fer a aquest principi”. 
 
 
De les 22 reserves d’esmena presentades, la gran majoria persegueixen la finalitat de mantenir dins del cos d’Educació la figura de funcionari. Per al PS l’educació és un àmbit essencial i, per tant, és necessari que els docents i membres d’aquest cos especial tinguin aquest estatus. A banda, amb la reserva d’esmena 5 també es defensa que el membre del comitè tècnic de selecció que sigui designat pels sindicats no tingui únicament caràcter d’observador, com preveu el text original.