Partit Socialdemòcrata

Alís demana informació sobre les despeses del Fons de Reserva i dades sobre les pensions actuals

Crea: 03/21/2016 - 13:00
Alís consulta documentació durant una sessió al Consell amb Rosa Gili i Pere López
El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS) Gerard Alís ha tramitat via Sindicatura tres demandes d’informació al Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) i a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). D’una banda, el parlamentari vol tenir més dades de les despeses que s’imputen a la primera de les entitats en el pressupost pel 2016, com ara les obres d’enderrocament de l’antiga clínica de Santa Coloma. De l’altra, vol tenir el detall de les pensions que s’estan pagant actualment. 
 
Les dues primeres demandes d’informació van dirigides al Fons de reserva, tot i que també són extensives a la CASS en cas que la documentació sol·licitada obri en poder d’aquesta segona entitat. Una d’elles pretén aconseguir el màxim de dades sobre les obres previstes al pressupost per a l’enderrocament de l’antiga clínica de Santa Coloma, unes actuacions que suposen un cost d’1,245 milions per al fons. En concret, Alís reclama que se li trameti les còpies dels títols de propietat de les finques, amb “totes les càrregues existents” i els plànols de les parcel·les. També vol tenir accés als informes de riscos geològics que afecten la zona i el que va elaborar l’empresa Euroconsult el juliol del 2012 i que, segons el pressupost, justificaria la decisió de tirar a terra l’edifici. Cal recordar que una de les esmenes que el PS va presentar al projecte de llei volia eliminar aquesta despesa, postura que va ser refusada per la majoria de DA. 
 
La segona demanda d’informació fa referència al conveni de gestió signat entre la CASS i el FRJ i pel qual aquest darrer hauria de pagar 250.955 euros. El PS sempre ha defensat que aquesta xifra és “excessiva” i denuncia que, igual que amb l’enderroc de la clínica de Santa Coloma, “encara no se’ns ha justificat”. Per això, Alís vol obtenir una còpia dels informes que avali els diners que el FRJ ha de pagar a la CASS en concepte de convenis per a serveis de gestió durant l’exercici 2016. També sol·licita que se li lliure el mateix acord entre totes dues entitats.
 
La darrera de les demandes fa referència a les pensions de jubilació atorgades actualment per la CASS. En aquest cas, el conseller del PS vol saber quantes s’estan pagant i que aquesta dada sigui desglossada en trams segons la xifra. També sol·licita que les dades es facilitin per trams d’edat i, finalment, les prestacions concedides des de l’1 de març del 2015, amb “l’import de la pensió i els anys de cotització que tenia el seu beneficiari” al moment de demanar-la. 
 
Alís explica que la petició té “un doble objectiu”. D’una banda, “veure quin és l’import de les que s’estan pagant i contrastar-lo amb el salari mínim” per “avaluar si cal fer algun canvi tenint en compte les queixes efectuades des de la Federació de gent gran”. De l’altra, es vol “avaluar l’impacte” que els canvis en la Llei de la CASS “han tingut sobre les pensions de jubilació”.