Partit Socialdemòcrata

Els grups de l’oposició al comú d’Encamp forcen un consell extraordinari sobre l’acord d’intencions amb Saetde

Crea: 02/18/2016 - 15:44
Un instant d'una sessió de comú a Encamp
Els dos grups de l’oposició al Comú d’Encamp, Liberals+Independents i PS+Independents, han presentat conjuntament una sol·licitud per a la celebració d’una sessió extraordinària del consell de la corporació. La sessió, d’acord amb la demanda de l’oposició, te com a únic punt de l’ordre del dia l’anàlisi de l’estat de l’acord d’intencions signat ara fa uns mesos, entre el Comú d’Encamp i Saetde. La petició de sessió extraordinària ha estat entrada a les dependències administratives del Comú d’Encamp aquest mateix dijous, dia  18 de febrer, de forma conjunta per Jordi Troguet i Maribel Lafoz, per part de Liberals+Independents, i per Joan Sans i Pere Marsenyach, com a representants de PS+Independents. 
 
Així mateix, i per tal de poder estudiar el text del citat acord d’intencions, al detall, i poder preparar així el consell de comú extraordinari, a la mateixa sol·licitud també es demana, oficialment, que la corporació comunal faciliti una còpia del conveni als dos grups de l’oposició, així com els annexos corresponents, inclosos els informes tècnics i jurídics que se’n deriven, i de l’expedient de Saetde de què disposa la casa comuna, amb els estatuts i propostes de modificacions i les actes dels consells d’administració.
 
La fórmula utilitzada pels grups de l’oposició és una possibilitat inclosa dins del Reglament d’organització i de funcionament dels comuns, a l’apartat b de l’article 20, en què s’estipula que s’ha de convocar una sessió d’aquest tipus “quan ho demani la tercera part dels consellers de comú”. També s’estableix que els peticionaris “han d’indicar clarament els assumptes de l’ordre del dia, que són els únics susceptibles de tractament”, en aquest cas abordar l’estat de l’acord d’intencions signat entre el comú i la societat explotadora de les pistes d’esquí de la parròquia, Saetde. La normativa també deixa clar que “el cònsol major té l’obligació de convocar el consell en el transcurs de vint dies naturals següents a la presentació de la sol·licitud”.
 
Si be és cert que la demanda conjunta de Liberals+Independents i PS+Independents és inèdita, ja que des de l’entrada en vigor del Reglament d’organització i funcionament dels comuns mai s’havia emprat aquesta possibilitat ni en el cas d’Encamp ni a cap de les altres sis corporacions, també és cert que davant  l'absència de la més mínima manifestació sobre aquest cas per part de la majoria comunal, tenint en compte la importància d’aquest assumpte i havent-se exhaurit el termini del dit acord d'intencions, els grups de l’oposició s’han vist obligats a fer ús d’aquesta figura normativa amb vocació d’empara.
 
Territori: